Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi centrálním a decentrálním větracím systémem?

Decentrální větrací systémy jsou osazovány do obvodových zdí. Skládají se z pravidla z regeneračního tělesa převážně z keramiky a z reverzního ventilátoru. Jsou ovládány pomocí centrálního regulátoru. V každé místnosti je umístěna jedna, popřípadě více větracích jednotek v závislosti na velikosti objektu. Tyto jednotky odvádějí znečištěný vzduch ven z budovy a po uplynutí časového intervalu (70 sek.) opět přivádějí čerstvý vzduch do budovy. U tohoto systému není zapotřebí potrubních rozvodů. Údržbu může provádět konečný uživatel sám.

Centrální větrací systémy mají rozvody po celé budově. Rozvody jsou umístěny většinou v podhledech nebo v podlaze s výdechy v jednotlivých místnostech. Zpravidla nasávají znečištěný vzduch z kuchyní, koupelen, popř. z pasivních prostor a odvádějí jej přes rekuperační jednotku ven z objektu. Přes tuto jednotku je nasáván venkovní vzduch a rozváděný do obytných prostor. Údržbu systému provádějí specializované firmy.

Je dodatečná instalace stavebně náročná?

Instalace je stavební činnost, takže se musí počítat i s částečným prachem. Ve většině případech se jádrové vrtání provádí z venkovního prostředí. Samotná instalace jednotky je již jednoduchá a „čistota“ práce závisí na způsobu ukrytí kabelů do omítky. Většinou se první den provede vrtání a rozvody kabelů. Následný den instalace, zapojení a uvedení do provozu.

Je nutná instalace jednotek v páru?

Instalace dvou jednotek je ideální pro komplexní větrání v objektu. Jedna jednotka v jedné místnosti odvádí vydýchaný vzduch a druhá v druhé místnosti ve stejném čase přivádí čerstvý vzduch (ve dveřích musí být instalovány průchozí mřížky). Je možné ale taktéž instalovat pouze jednu jednotku do jedné místnosti (nejčastěji ložnici nebo dětský pokoj). V tomto případě se taktéž musí instalovat průchozí mřížka do dveří, aby nevznikal podtlak a přetlak v dané místnosti.

Pokud se instalují průchozí mřížky do dveří, není potom „vše“ slyšet ?

Dnes je možno instalovat mřížky, které mají dostatečné odhlučnění. Doposud se na dané téma ze zákazníků nikdo negativně nevyjadřoval.

Je inVENTer limitován šířkou obvodové zdi?

Nabízíme celou řadu produktů, které mají různé zástavbové šířky. Minimální zástavbová šířka je od 140 mm u větrací jednotky typu iV-Compact. Maximální délka průchodky může být u některých typů systému až cca 1 200 mm.

Kde může být větrací systém inVENTer instalován?

Větrací systém inVENTer doporučujeme umístit do objektů, ve kterých je zapotřebí zajistit pravidelnou výměnu vzduchu. Především do bytů, rodinných domů, kanceláří, hotelových pokojů, učeben, menších školek, domovů pro seniory, ordinací, penzionů atd.

Je systém vhodný pro stávající budovy?

Ano, inVENTer je velice vhodný právě pro stávající budovy. Díky běžně dostupnému jádrovému vrtání není problém vytvořit odpovídající otvor pro průchodku bez velkých zásahů do budovy. Následná instalace je velice jednoduchá.

Co se děje s kondenzátem?

Při procesu zpětného zisku tepla může docházet za určitých teplot ke vzniku kondenzátu. Při poklesu teploty pod rosný bod se v keramickém výměníku vykondenzují mikrokapičky vody. Tyto kapičky jsou odváděny v módu odtahu ven v podobě mlhy. Aby docházelo k tomuto odvodu, musí být stavební průchodka v obvodové zdi umístěná s mírným spádem směrem ven z budovy. Venkovní kryty mají přizpůsobené odkapové hrany, díky nimž případný kondenzát nestéká po fasádě, ale odkapává do volného prostoru před budovou. Keramický výměník, stejně jako jeho izolační materiál, je vyrobený z materiálů s „uzavřenými póry“. Proto nemůže kondenzát do těchto materiálů nasáknout a způsobovat na povrchu plísně.

Ovlivňuje používání digestoře činnost větracího systému inVENTer?

I když se větrací systém se zpětným ziskem tepla inVENTer instaluje i do kuchyní, v žádném případě nenahrazuje digestoř. Páry vznikající při vaření je nutné jednorázově odvětrat ven z kuchyně. K tomuto odvětrání slouží silné odtahové ventilátory – digestoře. Vzdálenost mezi digestoří a inVENTer by měla být větší, než 150 cm. I když jsou digestoře výkonnější, jejich používání je krátkodobé – maximálně v řádu několika málo hodin. Proto nemají z dlouhodobého hlediska vliv na činnost větracího systému inVENTer.

Jaká je hlučnost ventilátorů používaných ve větracích systémech inVENTer?

Větrací systémy inVENTer jsou osazeny nově vyvinutými ventilátory Xenion, jejiíhž větrací výkon je až 58 m3/h a téměř neslyšitelný chod ventilátoru. Právě dvoustupňové automatické přepínání dělá tento reverzní ventilátor obzvláště tichým i v přechodových fázích. Pracuje extrémně tiše a při maximálním výkonu je hlučnost ventilátoru nižší než 30 dB. Sofistikovaná geometrie lopatek ventilátoru zaručuje rovnoměrný přívod a odvod vzduchu a jejich uspořádání zabraňuje přímému průchodu zvuku zvenčí. Navíc lze v případě potřeby zakoupit další akustické tlumiče.Větrací systémy inVENTer jsou osazeny nově vyvinutými ventilátory Xenion, jejichž větrací výkon je až 58 m3/h a téměř neslyšitelný chod ventilátoru. Právě dvoustupňové automatické přepínání dělá tento reverzní ventilátor obzvláště tichým i v přechodových fázích. Pracuje extrémně tiše a při maximálním výkonu je hlučnost ventilátoru nižší než 30 dB. Sofistikovaná geometrie lopatek ventilátoru zaručuje rovnoměrný přívod a odvod vzduchu a jejich uspořádání zabraňuje přímému průchodu zvuku zvenčí. Navíc lze v případě potřeby zakoupit další akustické tlumiče.

Vznikají uvnitř větracího systému choroboplodné zárodky?

Choroboplodné zárodky vznikají ve vlhkém prostředí. Jelikož je keramický výměník i při vysoké vzdušné vlhkosti, díky stálému proudění vzduchu, neustále vysušován, nemají tyto zárodky vhodné podmínky pro svůj vznik.

Jak pracuje větrací systém inVENTer při nízkých teplotách? Potřebuje nějaké přídavné topení?

Díky keramickému výměníku inVENTer větrací systém nezamrzá ani při velmi nízkých teplotách. Větrací jednotky spolehlivě pracují i při teplotě -24 °C bez potřeby přídavné topné patrony.

Jak se inVENTer chová při silných větrných poryvech?

Za normálních povětrnostních podmínek jsou jednotky inVENTeru odolné vůči mírnému větru. Navíc jsou ventilátory Xenion vybaveny inteligentní stabilizátorem zaručujícím tichý chod i při silných větrných poryvech, čímž splňuje podmínky S3 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži -20 / +20 Pa). Nicméně doporučujeme větrací systém osadit na závětrné strany.